Rydyn ni'n darparu yswiriant i wneud triniaeth ddeintyddol gostus ac allweddol yn fwy fforddiadwy.

Woman brushing her teeth and smiling

Gallwch ymweld ag unrhyw ddeintydd o’ch dewis chi a hawlio yn ôl tuag at wiriadau, taliadau hylenydd, llenwadau a mwy.

Ceir lefelau o yswiriant a therfynau polisi.

Go to English page

Trosolwg o'r clawr
Beth sydd wedi ei gynnwys

Gallwch ymweld ag unrhyw ddeintydd yn fyd eang

GIG neu Bractis preifat

Hawliwch ar unwaith

Hawliwch o ddyddiad dechrau eich polisi yn defnyddio ein proses ar-lein gyflym, heb bapur

Yswiriant ar gyfer cyflyrau a oedd gennych o’r blaen

Ar wahân i ganser y geg

Sut mae’n gweithio

 • 1

  Ymgeisio

  Cliciwch yma i ymgeisio ar-lein. Byddwch angen cod cofrestru ar gyfer hyn

 • 2

  Cofrestru

  Gosodwch enw defnyddiwr a chyfrinair i gael mynediad i'n porth ar-lein

 • 3

  Hawlio

  Defnyddio’r porth i hawlio o’r diwrnod pan fydd eich polisi yn cychwyn

Sylwer

Eich cyflogwr wedi rhoi mynediad i chi i’r polisi corfforaethol hwn fel budd i’ch cyflogaeth. Mae yna rai gwahaniaethau pwysig rhwng y math yma o yswiriant ac yswiriant unigol y dylech eu nodi. Sicrhewch eich bod yn darllen y crynodeb Polisi a’r rhestr Buddion (a ddarparwyd yn ystod yn ystod broses ymgeisio) yn ofalus.

We're here to help

Have a question or can’t find what you’re looking for? Get in touch with us.

Contact us